Globeview maakt gebruik van LESS CSS

“Globeview maakt gebruik van LESS CSS.”

CSS is een programmeertaal om websites vorm te geven. Het bepaalt de kleuren, positionering en grootten van alle elementen. Door elementen aan spreken en ze daarna een eigenschap mee te geven met CSS, wordt bijvoorbeeld de ‘background-color’ naar ‘#000011’ veranderd.

Nu is er een nieuwe taal, genaamd LESS. Het is niet zozeer een programmeertaal, maar een uitbreiding op CSS. LESS zorgt ervoor dat CSS bestanden veel korter worden en veel makkelijker aanpasbaar zijn. LESS heeft in tegenstelling tot CSS de mogelijkheid om variabelen te gebruiken. Deze variabelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de programmeur niet voor elk onderdeel de kleurcode hoeft in te voeren, maar deze code koppelt aan een variabele. Als deze variabele wordt aangepast, verandert alles dat moet veranderen in een klap.

Wat biedt LESS allemaal extra ten opzichte van CSS?

  • Variabelen
  • Mixins
  • Nesting
  • Functions & Operations

Is het gebruik van LESS moeilijk?

Het gebruik van LESS is ingewikkelder dan CSS. Maar CSS-kenners zullen LESS ook vrij snel onder de knie krijgen. Het is een uitbreiding die ervoor zorgt dat het CSS-bestand revolutionair snel kan worden aangepast, en het bestand zelf kan honderden regels korter worden gemaakt.